SK EN DE

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Referencie

Competence centre Dunajská Streda

Na úvod

Údržba brehov vodných tokov, čistenie nánosov z dna jazier a vodných nádrží sú základom pre udržanie si zdrojov pitnej vody, ktorá je pre náš život nevyhnutná. Vytrvalé dažde každým rokom spôsobujú záplavy v mnohých oblastiach na Slovensku, čo spôsobuje zanesenie vodných tokov, ktoré si následne vyžadujú údržbu, ktorou by sme mohli predísť ďalšej katastrofe v podobe škôd nielen na ľudskom majetku ale aj na životoch. Voda ako esencia života si zaslúži našu pozornosť a starostlivosť, bez ktorej sa môže zmeniť aj v nepredvídateľný živel.

Nie menej dôležitou súčasťou prírody okolo nás sú naše lesy, ktoré patria k nedieľnym krásam nášho malého Slovenska. Pre zachovanie tohoto dedičstva pre ďalšie generácie je potrebné zodpovedné využívanie ich zdrojov, čo predstavuje šetrné ťaženie, obnova a ošetrenie lesného porastu. Lesy nepredstavujú len zdroj surovín ale sú potrebné pre produkciu dýchateľnej atmosféry Zeme a poskytujú nám rekreačné možnosti. Veď kde človek najlepšie načerpá nové sily, keď nie na rekreácii na horách.

Zodpovedný prístup k obnoviteľným prírodným zdrojom je nutný pre ich udržanie, aby ich mohli využívať aj nasledujúce generácie. Firma GeoIndustria s.r.o. vznikla aby poskytovala služby v oblasti vodného a lesného hospodárstva. Manažment firmy si je vedomý úskalí nezodpovedného čerpania prírodných zdrojov a tomu aj podriaďuje vedenie celej firmy.