SK EN DE
flash

Referencie

Competence centre Dunajská Streda

Referencie

• Competence centre Dunajská Streda - investor Schindler Dunajská Streda a.s.

• Standby skládka Slovenské cukrovary, I.- V. etapa

• Vybudovanie ťažkotonážnych obslužných komunikácií, Slovenské cukrovary

• ŽSR, modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, Železnice Slovenskej republiky - budovanie mostov, komunikácií, búranie mostov za plnej prevádzky železničnej trate