SK EN DE
flash

Referencie

Competence centre Dunajská Streda

Služby

Naša firma poskytuje nasledujúce služby:
• Odstraňovanie nánosov pieskov a štrkopieskov pri údržbe vodných tokov
• Čistenie brehov a dna riek, jazier a vodných nádrží
• Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
• Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
• Výroba štrku z prírodného kameňa, drvenie kameniva
• Prípravné práce k realizácii stavby
• Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
• Dokončovacie stavebné práce pri uskutočňovaní exteriérov a interiérov
• Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
• Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
• Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
• Nákladná cestná doprava
• Výstavba mostov a komunikácií

Cenník služieb recyklačného závodu